Hansavest Medical – värske uus haru rahvusvahelises kontsernis

Hansavest Medical on üks haru Hansavesti rohkeoksalisel puul. Hansavest on värbamise ja personalihalduse ettevõte, kellel on kogemust metalli-, elektroonika- , logistika- ja puidutööstuse valdkondades ja ka varasemalt meditsiinisektoris. Kuna ettevõte sihiks on alati aidata erisuguseid ning tööjõuga kimpus olevaid sektoreid, tuli suuremaks fookuseks taas meditsiinivaldkond. Oleme teadlikud meditsiinispetsialistide nappusest nii Eestis kui ka üleüldiselt Euroopas. Seepärast soovime oma suure kogemustepagasiga anda panuse meditsiinitöötajate nappuse leevendamisele ja järelkasvule.

Sellest soovist lähtuvalt sai loodud Hansavesti uus haru – Hansavest Medical. Meie eesmärgiks on leida Eesti meditsiiniasutustele professionaalseid ravispetsialiste välismaalt. Aitame tööotsijat Eestisse tulekul: dokumentatsiooni juures ja seadusandluse mõistmisel; viime läbi põhjaliku keeleõppe; oleme toeks pädevuseksamiks ettevalmistuse perioodil. Oleme juba osaks saanud mitmetele vägagi positiivsetele kogemustele, mida jagavad siia rännanud arstid Veronika, Oleksandr ja Andriy ning see annab meile kindluse, et oleme oma mõtete ja tegudega liikumas õiges suunas. Seega tunneme julgust oma tegudes, et ka edaspidi kindlustada Eesti meditsiinivaldkonda uute spetsialistidega.

Kuna Hansavest Medicali põhiväärtusteks on inimesekeskne lähenemine, ei ole meie jaoks suur vaev pakkuda kindlustunnet maailmas kohta otsivale ravispetsialistile. Sama väärtus on alati kaasa võetud ka klientidega kohtumisele, sest meie hinnangul peab koostöö sujuma teineteisemõistmises, ladusalt ja produktiivselt. See lähenemine peegeldub ka  meie teistest väärtustest: edumeelne mõttelaad ja lahendustele orienteeritus. Nende kahe väärtuse toel saame luua töösuhted, mida nii tööotsijad kui ka tööandjad kogeksid pika-ajaliste ja eesmärgirohketena.

Kas soovite rohkem teada saada? Oleme hea meelega valmis vastama kõigile Teie küsimustele.